Look

Termeni și condiții de utilizare Look și Look Artist

 

1. Părțile la acord

 

1.1. LookApp S.R.L., operatorul platformei www.LookApp.ro, numit în continuare și LookApp, Look, Look Artist în calitate de Furnizor

și

1.2. Cu datele de identitate de pe platforma www.lookapp.ro, Clientul / Utilizatorul sau Vizitatorul este de acord cu următoarele:

 

2. Termeni definiți

 

2.1. Client – orice persoană juridică sau fizică care accesează platforma LookApp, se abonează sau utilizează serviciile Furnizorului;

2.2. Contract – se referă la Termenii și condițiile generale ale platformei LookApp;

2.3. Serviciu – orice serviciu furnizat de furnizor prin intermediul platformei „LookApp”, inclusiv rezervări online, gestionarea în timp real a tuturor rezervărilor, gestionare, rapoarte, statistici, evaluări și ajutor pentru aceste și alte servicii;

2.4. Platforma Look sau Look Artist – se referă la site-ul www.lookapp.ro, paginile noastre de pe platformele de socializare precum Facebook și LinkedIn, aplicații mobile sau orice alt suport tehnic, pe care Furnizorul oferă clienților servicii;

2.5. Look Artist Premium – Serviciul plătit oferit de Furnizor în sistemul de abonament, în conformitate cu oferta de servicii accesibile în momentul încheierii sau reînnoirii abonamentului;

2.6. Look Artist – se referă la serviciul gratuit al furnizorului, care este oferit în mod regulat pe site-ul web pentru a atrage clienți pentru Look Artist Premium.

 

3. Obiectul și acceptarea contractului

 

3.1. Look este de acord să ofere Clientului Serviciile pe care le-a contractat, după cum se menționează în platforma Look, iar Clientul este de acord să plătească Tariful indicat la momentul contractării, dacă este necesar.

3.2. Înainte de a comanda orice Serviciu prin intermediul platformei LookApp.ro, Clientul acceptă contractul prezentat de Furnizor. Orice comandă verificată de Client bifând caseta – Am luat act de Termenii și Criteriile de utilizare a platformei LookApp – reflectă acceptarea de către Client a ofertei Furnizorului în condițiile prevăzute de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea casetei constituie o semnătură electronică în temeiul Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice de pe piața internă.

3.3. Clientul trebuie să creeze un cont de utilizator în platforma Look pentru a plasa o comandă și pentru a avea acces la Serviciile contractate, precum și informații legate de aceste Servicii. O adresă de e-mail, o parolă și un nume de utilizator vor fi necesare în timpul înregistrării contului.

3.4. După crearea unui cont, Clientului i se va acorda acces temporar și demonstrativ la pachetul Look Artist Premium pentru o perioadă stabilită de Furnizor pentru a testa platforma Look. Înainte de expirarea pachetului Look Artist Premium, Clientul va fi informat despre opțiunea de a cumpăra pachetul Look Artist Premium la un preț. Alegerea de către Client a pachetului premium va fi completată prin plata integrală a Tarifului de servicii specificat, printr-una dintre modalitățile menționate în mod expres pe site, acceptate de Furnizor.

 

4. Durata contractului

 

4.1. Acest Acord intră în vigoare la data aprobării online a Clientului și este valabil timp de un an. Dacă niciuna dintre părți nu o informează pe cealaltă despre dorința de a anula contractul cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea perioadei contractuale, acesta va fi reînnoit automat pentru intervale de 1 (un) an (durata reînnoită), rezultând o nouă perioadă contractuală.

 

5. Valoarea contractului și modul în care acesta va fi plătit

 

5.1. Pentru a avea acces la Serviciile Contractate, Clientul trebuie să plătească în avans Furnizorului Taxa de abonament specificată în platforma Look Artist, care se bazează pe numărul de utilizatori și perioada de plată, care poate fi de 1, 6 sau 12 luni la la discreția Clientului. Platforma Look va avea o explicație a abonamentelor, precum și a tarifelor.

5.2. Am dori să vă reamintim că tarifele pentru serviciile furnizorului sunt disponibile pe platforma Look. Prețul unui serviciu furnizat de furnizor este prețul afișat pe site-ul web la momentul finalizării comenzii.

5.3. Orice modificare a abonamentului va intra în vigoare de îndată ce Tariful este plătit integral. Plata prețului suplimentar se va face în avans proporțional cu termenul de facturare rămas dacă Clientul solicită o creștere a numărului de utilizatori. Dacă Clientul solicită o reducere a numărului de utilizatori, suma plătită în avans va fi dedusă din tariful pentru următoarea perioadă de facturare (proporțional cu termenul de facturare rămas).

5.4. Furnizorul va trimite notificări de plată în conformitate cu abonamentul Clientului, iar Clientul va efectua plata pe baza acestor notificări.

5.5. Facturile sunt emise după ce Clientul a plătit abonamentul și sunt trimise prin e-mail sau pot fi accesate în orice moment din contul de utilizator. Facturile vor fi transmise material la adresa dată de Client în contul său de utilizator la cererea Clientului pentru un preț (Clientul va acoperi cheltuielile cu serviciile de curierat).

5.6. Dacă Tariful pentru servicii contractate nu este primit în contul bancar al Furnizorului sau nu se furnizează dovada plății, Furnizorul are dreptul de a percepe penalități de 0,2% din suma datorată și neplătită pentru fiecare zi de întârziere a plății, precum și de a suspenda sau restricționează parțial accesul Clientului la servicii.

 

6. Proprietatea intelectuală 

 

6.1. Furnizorul și / sau partenerii săi dețin conținutul Look, inclusiv grafică, programe de calculator și orice alt material legat de LookApp.ro, care sunt protejate de legislația aplicabilă, inclusiv legislația privind proprietatea intelectuală și legislația aferentă.

6.2. Pe platforma LookApp, cu conținut rezervat și pe orice alte materiale controlate de Furnizor, Furnizorul își păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte drepturi. Platforma LookApp este licențiată clientului Look Artist în mod nelimitat, neexclusiv.

6.3. Clientul nu are dreptul de a utiliza, reproduce, distribui sau permite nimănui să utilizeze, să reproducă sau să distribuie proprietatea intelectuală protejată fără autorizarea expresă a Furnizorului, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Acord. Nu este permisă nicio activitate care ar putea pune în pericol Furnizorul sau orice alte drepturi terțe.

6.4. Clientul este de acord că, prin publicarea oricărui feedback (de exemplu, un comentariu, o postare, o recenzie sau orice alt tip de mesaj publicat), el acordă Furnizorului un drept de autor neexclusiv și nelimitat din punct de vedere teritorial pentru publicare, republicare, diseminarea și orice altă formă de expunere sau comunicare publică a materialului pe durata acordului. În schimbul dreptului de utilizare a platformei Look, drepturile de autor sunt transferate către Furnizor.

 

7. Disponibilitatea serviciilor afișate

 

7.1. După expirarea perioadei de încercare gratuită pentru pachetul Look Artist Premium, Furnizorul trebuie să îndeplinească imediat obligațiile contractuale legate de pachetul Premium după ce Clientul efectuează plata pentru Serviciul selectat.

7.2. Furnizorul depune toate eforturile pentru a se asigura că Serviciul este disponibil cel puțin 99% din timp.

7.3. Furnizorul măsoară nivelul de disponibilitate garantat utilizând propriul sistem de monitorizare, din care Furnizorul poate oferi informații relevante Clientului pentru verificări care pot fi efectuate în paralel cu cele efectuate de Furnizor. Sistemul de monitorizare menționat anterior este considerat un punct de referință în ceea ce privește asigurarea unui anumit nivel de disponibilitate.

7.4 Dacă disponibilitatea Serviciului scade sub nivelul garantat, Clientul are dreptul la o reducere egală cu numărul de abonamente plătite pentru perioada în care Serviciul a fost indisponibil.

7.5. Dacă indisponibilitatea se datorează direct sau indirect uneia dintre următoarele situații, Clientul nu va avea dreptul la reduceri, iar Furnizorul nu va fi considerat neîndeplinirea oricărei obligații cu privire la nivelul garantat de disponibilitate:

7.5.1. activitatea, omisiunea sau neglijența Clientului care ar putea pune în pericol funcționarea Serviciului;
7.5.2. întreruperi programate în scopul menținerii platformei rezervate, dacă Clientul a fost informat cu cel puțin 4 ore înainte de apariția acestora;
7.5.3. Atacuri de respingere a serviciului de sistem informatic și alte tipuri de atacuri cibernetice;
7.5.4. nerespectarea de către Client a obligațiilor sale contractuale sau nerespectarea instrucțiunilor Furnizorului;

7.5.5. impactul forței majore;

7.5.6. restricții impuse de Furnizor, cum ar fi suspendarea serviciului, restricții de acces etc.
7.5.7. Servicii non-standard sau beta; 7.5.8. Întreruperi cauzate de circumstanțe care nu depind de controlul Furnizorului (de exemplu: furnizori terți de acces la Internet, erori ale aplicațiilor terțe, cum ar fi Yahoo mail, etc.).

 

8. Drepturile și responsabilitățile clientului

 

 

8.1. Clientul:


8.1.1. este de acord să utilizeze Serviciile Furnizorului în deplină legalitate, recunoscând prevederile legale aplicabile pentru activitatea pe care o desfășoară și să fie complet responsabil pentru conținutul din contul său, precum și orice încălcare a legilor sau drepturilor terților.

8.1.2. este de acord să respecte toate cerințele legale aplicabile, inclusiv drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal, în timp ce introduceți date în sistem.

8.1.3. este obligația dumneavoastră să mențineți actualizate datele contului de utilizator imediat ce acestea se modifică. Furnizorul își asumă orice răspundere pentru orice prejudiciu sau pagubă cauzată de imposibilitatea de a accesa adresa de e-mail specificată în contul de utilizator.

8.1.4. este responsabil pentru generarea documentelor, personalizarea, administrarea, întreținerea, acuratețea și legalitatea pe platforma principală Look.

Fără autorizarea prealabilă scrisă a Furnizorului,

8.1.5. nu are dreptul să transfere, să vândă, să atribuie, să revândă sau să sublicențieze accesul la platforma Look.

8.1.6. are dreptul de a adăuga alți utilizatori la contul său cu drepturi de acces variate – total sau parțial. De asemenea, are capacitatea de a atribui taxe de vânzare unuia sau mai multor persoane. Dacă utilizatorii aprobați de Client încalcă Politica de confidențialitate, Contractul sau participă la acte ilegale sau imorale, Clientul este responsabil.

8.1.7. are dreptul să înregistreze un cont de utilizator și să testeze gratuit platforma premium, pe baza ofertei furnizorului făcută prin intermediul platformei LookApp. După expirarea acestui termen, Clientul poate alege un membru lunar alegând unul disponibil și plătind suma corespunzătoare. Clientul poate utiliza în continuare pachetul Look Artist, dacă este necesar.

8.1.8. are dreptul să solicite ștergerea datelor din contul de utilizator. Ștergerea va avea loc în termen de două zile lucrătoare de la confirmarea cererii.

8.1.9. are un drept neexclusiv și nelimitat de a utiliza (tip licență) platforma Look în timp și spațiu.

8.1.10. este responsabil pentru păstrarea confidențialității parolelor de acces și este responsabil pentru repercusiunile unei astfel de expuneri.

8.1.11 are dreptul la asistență prin e-mail sau telefonică cu configurarea sistemului, completări sau modificări ale serviciului, instruirea angajaților pe platforma de rezervare, asistență tehnică în caz de defecțiuni și probleme neprevăzute ale platformei.

8.1.12 Are dreptul de a beneficia de actualizarea platformei Look, sub rezerva faptului că nu există produse funcționale, suplimentare și serviciile care pot fi taxate.

 

9. Drepturile și obligațiile furnizorului

 

9.1 Furnizorul de servicii oferă:


9.1.1. acces la platforma Look pentru crearea, personalizarea, gestionarea și administrarea informațiilor.

9.1.2. suport tehnic de la 9:00 la 18:00

9.1.3. backup de date săptămânal

9.1.4. utilizarea unui protocol de comunicare sigur pentru conectarea la sistem

9.1.5. Datele contului utilizatorului pot fi sincronizate în acest fel de la orice fel de dispozitiv, de oriunde, cu conectivitate la internet. Serviciile acoperite de prezentul acord nu funcționează într-un mod deconectat.

9.1.6. are dreptul de a modifica condițiile contractului în orice moment. Versiunea care se aplică unei comenzi este aceeași cu versiunea disponibilă pe platforma Look.

9.1.7. are dreptul de a modifica tarifele și gradul de disponibilitate a Serviciilor după notificarea Clientului cu cel puțin 30 de zile înainte de orice modificare prin e-mail la informațiile de contact ale clientului din contul utilizatorului prin intermediul aplicațiilor.

9.1.8. nu monitorizează și nu gestionează în niciun fel datele și documentele Clientului.

9.1.9. are dreptul să colecteze date anonime despre modul în care utilizatorii interacționează cu serviciile sale și să le facă publice în ansamblu sau să le utilizeze în scopuri de platformă.

 

10. Răspunderea în temeiul contractului

 

10.1. Clientul este responsabil pentru acuratețea și legalitatea datelor introduse în platforma Look, precum și pentru modul și scopul pentru care este utilizat Serviciul Furnizorului, precum și pentru configurarea sistemului de utilizare a accesului la contul Clientului și a conduitei acestora.

10.2. Furnizorul nu este responsabil pentru utilizarea de către Client a platformei și a serviciilor Furnizorului. Clientul acceptă că este singurul responsabil pentru modul în care utilizează platforma și Serviciile și că va menține Furnizorul inofensiv pentru orice daune, costuri sau pierderi de profit suportate ca urmare a activităților sale.

10.3. În cazul în care Furnizorul primește o cerere, Clientul știe și acceptă ceea ce Furnizorul va transmite după el autorităților competente în condițiile stabilite de lege.

10.4. În timp ce Furnizorul ia măsuri rezonabile din punct de vedere comercial pentru a asigura calitatea Serviciilor oferite, nu poate garanta, în mod expres sau implicit, conținutul, software-ul, serviciile sau articolele produse sub auspiciile sale. În niciun caz Furnizorul nu va fi răspunzător pentru orice daune sau erori cauzate direct sau indirect, pentru orice marjă de profit directă sau indirectă (inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea profitului, întreruperea afacerii sau alte daune materiale) suferite ca urmare a utilizarea sau întreruperea utilizării Clientului sau informațiile incorecte afișate de Client sau serviciile furnizate.

10.5. Orice acces neautorizat la aspecte non-publice ale site-ului www.lookapp.ro sau accesul persoanelor fizice, altele decât neautorizate la un cont găzduit de noi, va fi urmărit penal în conformitate cu legislația română.

 

11. Excluderea sau restricționarea răspunderii

 

11.1. În temeiul Legii 365/2002 privind comerțul electronic, Furnizorul acționează ca gazdă pentru conținutul Clientului. În același timp, o mică parte din date sunt stocate pe dispozitivele Clientului. Cu toate acestea, datele nu sunt salvate în browser sau pe dispozitivul mobil. Furnizorul nu este responsabil pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru orice activitate care ar putea încălca contul Clientului. Dacă Furnizorul primește o notificare cu privire la prezența serviciilor cu o apariție ilegală creată de Client, Furnizorul are dreptul de a suspenda sau interzice accesul la contul de utilizator în conformitate cu cerințele legale.

 

12. Securitatea și confidențialitatea datelor

 

12.1. Toate informațiile confidențiale dezvăluite în timpul executării prezentului acord vor fi păstrate confidențiale de ambele părți. Clauzele de confidențialitate vor rămâne în vigoare cel puțin trei ani după încetarea contractului. Fiecare parte va garanta că angajații sau colaboratorii săi sunt obligați de termenii prezentului acord în ceea ce privește confidențialitatea.

12.2 Niciuna dintre părțile contractante nu va avea dreptul, fără acordul prealabil scris al celeilalte părți contractante:

12.2.1. să dezvăluie orice informații confidențiale unei terțe părți care nu este implicată în executarea și executarea contractului;

12.2.2. să utilizeze orice informație confidențială la care are acces în timpul executării contractului în orice alt scop decât pentru a-și îndeplini responsabilitățile. Partea care pretinde confidențialitatea trebuie să marcheze orice material confidențial ca atare.
12.3. Restricția menționată anterior nu se aplică dacă:

12.3.1. informațiile au fost cunoscute de părțile contractante înainte de a fi obținute în executarea prezentului contract;

12.3.2. informațiile erau disponibile publicului;

12.3.3. partea în cauză a fost obligată să dezvăluie informațiile în cauză în conformitate cu dispozițiile legale.
12.4. Site-ul lookapp.ro conține informații despre Politica de confidențialitate. Orice clauză relevantă pentru aceste politici face parte din acest contract.

12.5. Pentru a păstra drepturile și interesele Clientului, Furnizorul poate furniza informații despre Client numai dacă este solicitat prin adresa de autentificare a contului de utilizator sau dacă sunt respectate procedurile de identificare internă.

12.6. În plus, Furnizorul va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a menține securitatea datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator sau platforma Look. Nu există nicio modalitate de a garanta că datele transmise prin Internet sunt complet sigure. Ca urmare, în ciuda eforturilor Furnizorului de a proteja informațiile și de a utiliza protocoale securizate de transmitere a informațiilor (https), securitatea informațiilor furnizate de Client nu poate fi garantată. Orice informație furnizată Furnizorului se face pe propria răspundere a Clientului.

 

13. Circumstanțe atenuante

 

13.1. În cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor contractuale, forța majoră eliberează părțile de răspundere. Forța majoră se referă la un eveniment neprevăzut și incontrolabil care are loc după semnarea contractului și împiedică părțile să își îndeplinească toate sau parțial atribuțiile.

13.2. Partea care afirmă forța majoră trebuie să notifice cealaltă parte în scris în termen de 5 zile de la manifestarea forței majore.

13.3. Partea care afirmă forța majoră trebuie să notifice celeilalte părți încetarea cauzei sale în termen de 15 zile de la încetarea cauzei sale.

13.4. Dacă aceste circumstanțe și efectele lor continuă mai mult de două luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului. În acest caz, niciuna dintre părți nu are dreptul să solicite despăgubiri celeilalte, dar trebuie să își îndeplinească toate responsabilitățile până la termen.

 

14. Statul de drept

 

14.1. Drepturile și obligațiile părților impuse prin acest contract, precum și toate efectele juridice pe care le cauzează, vor fi interpretate și controlate de legislația română actuală.

14.2. Orice litigiu care decurge din sau se referă la prezentul acord ar trebui să fie rezolvat mai întâi pe cale amiabilă și, dacă acest lucru nu este fezabil, în fața instanțelor competente.

 

15. Observații finale

 

15.1. Clientul certifică faptul că a citit prezentul Acord în întregime, că este de acord cu conținutul acestuia și că a acceptat în mod expres Acordul. Orice acord prealabil între părți este înlocuit de prezentul acord.

15.2. Acest contract poate fi modificat numai de către părțile care acceptă o modificare a contractului.

15.3. Orice comunicare către Furnizor va fi livrată electronic la adresa de e-mail contact@lookapp.ro.

 

Acest contract a fost acceptat electronic.